Artróza – ako jej nepodľahnúť! Pár krokov k jej prevencií

Artróza – ako jej nepodľahnúť! Pár krokov k jej prevencií

Intenzívne bolesti kĺbov sú hlavným príznakom pokročilejšieho štádia artrózy. Tá predstavuje ochorenie, ktoré spôsobuje postupné, nezvratné poškodenie kĺbov. Všetko sa začína pocitom rannej stuhnutosti, ktorá po krátkom čase a rozpohybovaní ustúpi. No v neskorších štádiách progresu choroby je bolesť kĺbov prítomná vo dne v noci, pri pohybe aj pokoji.

Artróza je degeneratívne ochorenie kĺbovej chrupavky. Deformáciu chrupavky sprevádzajú ďalšie s ňou súvisiace zmeny v štruktúre kĺbu, okolitých tkanív a kosti. Príčin artrózy môže byť hneď niekoľko. Tou základnou je opotrebovanie kĺbovej chrupavky. To sa objavuje prvykrát okolo 20. roku života človeka. S narastajúcim vekom sa osteoartrotické symptómy zhoršujú. V populácií nad 60 rokov je výskyt artrózy nad 60 percent.

Degeneratívne procesy kĺbovej chrupavky sú nezvratné. Kĺbová chrupavka nemá možnosť obnovy. Medicína si preto kladie za cieľ spomaľovať degeneratívne zmeny v štruktúre chrupavky, eliminovať bolestivé stavy, zachovať, prípadne zlepšiť kvalitu života.

Autor: sendasenior.com | La artrosis afecta al 10% de la población española, especialmente …

Typy artrózy

V ľudskom tele sa nachádza viac ako 230 kĺbov, t.j. pružných spojení medzi dvoma alebo viacerými kosťami. Artróza ako patologické poškodenie kĺbovej chrupavky môže postihnúť mnohé z nich. Medicína v závislosti od umiestnenia kĺbu na určitom mieste ľudského tela rozlišuje a pomenúva rôzne typy artróz. Najznámejšie a azda najčastejšie sa vyskytujúce sú ochorenia postihujúce tzv. váhonosné kĺby. To znamená tie, na ktorých spočíva váha ľudského tela. Ide hlavne o kolenné kĺby, bedrové kĺby, medzistavcové kĺby chrbtice a podobne. Zároveň ničím výnimočným nie sú ani poškodenia malých kĺbov rúk. K najznámejším typom artrózy patria:

  • Gonartróza – ochorenie kolenného kĺbu
  • Koxartróza – ochorenie bedrového kĺbu
  • Spondyloartróza – ochorenie medzistavcového kĺbu chrbtice
  • Omartróza – ochorenie ramenného kĺbu
  • Osteoartróza ruky
  • Rizartróza – poškodenie sedlovitého kĺbu palca
  • Nodálna osteoartróza kĺbov prstov rúk
  • Heberdenová artróza – poškodenie koncových kĺbov prstov
  • Bouchardová artróza – poškodenie stredných kĺbov prstov

Predchádzajme artróze

Starnutie je nezvratným procesom. Človeku neostáva nič iné, ako sa čo najlepšie vysporiadať so zmenami, ktoré idú ruku v ruke s pribúdajúcimi rokmi. V prípade artrózy sa jej výskyt s pribúdajúcim vekom zvyšuje. Napriek tomu je možné zaviesť vo svojom živote niekoľko pravidiel, ktoré nám pomôžu minimálne čiastočne spomaliť progres tohto nepríjemného ochorenia. Tak sa nám aspoň čiastočne ukáže správna cesta k zdravým, resp. zachovalým kĺbom.

Autor: europapress.es | Puede la terapia hormonal resultar eficaz contra la artrosis de rodilla?

Redukcia nadváhy

Prvým pravidlom je zbavenie sa nadváhy alebo obezity. Je zrejmé, že v mnohých prípadoch nejde o jednoduchú úlohu. Obezita môže mať genetické príčiny a tak nie je jednoduché zmeniť raz hodené genetické karty. No netreba sa vzdávať. Lekári vám môžu poradiť ako zmeniť stravu, nasadiť dietu alebo začať s aktívnym pohybom a cvičením pod vedením skúseného fitness trénera.

Obezita je príčinou mnohých zdravotných problémov, choroby pohybového aparátu nevynímajúc. Váhonosné kĺby, teda najmä kolenné, bedrové, medzistavcové kĺby chrbtice trpia pri obezite a nadváhe. Sú sústavne preťažované a z tohto dôvodu sa pomerne zavčasu objavujú bolestivé stavy.

Spoločnosť HillVital ponúka svojim zákazníkom pár prírodných prípravkov, ktoré majú za úlohu spaľovanie tukov a tým redukciu nadváhy – prebytočných kilogramov. Máte možno siahnuť po balíčku Vitasilk alebo pochutnať si na čaji Silk, ktorého bylinná receptúra je rovnako cielená na redukciu nadváhy.

Od nedostatku pohybu k aktivite

Nedostatok pohybu, rovnako ako aj obezita, sú priamymi alebo nepriamymi príčinami mnohých zdravotných problémov. Nedostatok pohybu sa v súčasnosti môže mnohým javiť ako celospoločenský problém. Jeho príčinu mnohí hľadajú v zmene pracovných návykov a  technologických inováciach zasahujúcich každú sféru ľudského života. (Počínajúc priemyselnou výrobou končiac novými formami zábavy, trávenia voľného času). Pozitívom však sú hlasy napomínajúce širokú verejnosť k opätovnému návratu k rôznym formám športových a pohybových aktivít.

Nedostatok pohybu vedie k oslabeniu a ochabnutiu všetkých partií tvoriacich štruktúru pohybového aparátu – svalov, kĺbov, kostí apod. Je pre človeka teda nevyhnutné udržiavať, pre jeho vlastné dobro, telo v optimálnej kondícii. Ak sa u človeka prejavili prvé nepríjemné príznaky artrózy, neznamená to, že je potrebné vyradiť zo života pohyb. Naopak, je nutné venovať sa takým aktivitám, ktoré sú k postihnutému miestu šetrné, no nijako neškodia iným častiam tela.

Upravená a obohatená strava

Ktosi múdry, pravdepodobne akýsi gurmán, prišiel s tvrdením, že sme tým, čo jeme. Mnohoznačnosť až vágnosť tohto tvrdenia zabezpečila tejto múdrosti jej široké a časté uplatnenie. Je nepochybné, že naše stravovacie návyky, potraviny a nápoje, ktoré denne konzumujeme, majú bezprostredný dosah na naše zdravie, či už telesné alebo psychické.

Za dlhé roky poznávania prírody sa človek naučil niečo o tom, čo mu prospieva a čo mu škodí. Dnešná veda a medicína toto poznanie pozdvihla na vyššiu úroveň. Dnes vieme s istotou povedať, ktoré látky prospievajú pohybovému aparátu ako celku alebo kĺbom ako jeho jedinečným častiam. Napríklad, je všeobecne známe, že fajčenie a nadmerné požívanie alkoholických nápojov neblaho pôsobí, pravdepodobne, na všetky časti ľudského organizmu. Rovnako vieme, aký druh stravy uprednostniť na dosiahnutie lepšej fyzickej kondície.

Aj napriek tomu, že artróza predstavuje nepríjemné ochorenie, ktoré postupne stále viac sťažuje trpiacemu človeku bežné činnosti, správnou životosprávou je možné jej progres zastaviť. Tri spomenuté kroky – redukcia nadváhy, aktívny pohyb, zdravá a výživná strava – sú schopné uľaviť od bolesti, spomaliť proces degenerácie kĺbov a tým predĺžiť človeku roky aktívneho života. Zaradenie týchto postupov do každodennej rutiny za pokus určite stojí.

Pavol

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.
Pavol

Written by Pavol View all posts by this author →

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.