Poruchy sluchu – čo s nimi?

Poruchy sluchu – čo s nimi?

Poruchy sluchu sú výsledkom poškodenia jednej alebo viacerých štruktúr vonkajšieho, stredného alebo vnútorného ucha. Môžu  prebiehať pomaly alebo sa zrazu vyskytnúť. Aké sú príznaky porúch sluchu, prečo vznikajú a ako im predchádzať?

Poznáme viacero druhov porúch sluchu

Normálny sluch sa pohybuje v rozmedzí 0 až 25 decibelov. To znamená, že s dobrým sluchom môžeme počuť napríklad dýchanie, ktoré má približne 10 decibelov. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) určila v roku 1980 Medzinárodnú klasifikáciu sluchových porúch (stupne straty sluchu):

  • ľahká strata sluchu           26 – 40 dB
  • stredná strata sluchu        41 – 55 dB
  • stredne ťažká strata sluchu  56 – 70 dB
  • ťažká strata sluchu           71 – 90 dB
  • úplná strata sluchu       viac ako 91 dB

Zdroj obrázka – http://infosluch.sk/wp/porucha-sluchu/audiogram/audiogram-a-stupen-straty-sluchu/

Poruchy sluchu sa rozdeľujú podľa toho, ktorá časť sluchového orgánu je poškodená. Rozdeľujú sa do 3 kategórii:

  • prevodové (poškodený je uzavretý vonkajší zvukovod alebo stredné ucho), 
  • percepčné (poškodené vnútorné ucho – slimák alebo sluchový nerv, sluchová dráha) 
  • zmiešané, kedy je postihnutý celý sluchový orgán

Aké sú najčastejšie príčiny vzniku poruchy sluchu?

Nadmerný hluk

Nadmerný hluk, či už v pracovnom prostredí, alebo počas voľnočasových aktivít, môže po čase poškodiť vnútorné ucho a tým sa rozvinie percepčná porucha sluchu. Nebezpečné je počúvanie príliš hlasnej hudby či časté zdržiavanie sa v miestnostiach s hlukom. 

Zápal ucha a iné choroby 

Málokto sa s touto chorobou ešte nestretol. Zápal stredného ucha postihuje asi 10% populácie. V niektorých prípadoch sa môže táto choroba vyvinúť až do chronického zápalu, ktorý poškodí stredné ucho a to môže viesť k poruchám sluchu. Nikdy preto nepodceňujte zápal a liečte ho! Poruchy sluchu môžu mať na svedomí aj ďalšie infekčné choroby ako osýpky, zápal mozgových blán či liečba silnými antibiotikami.  

Starnutie sluchového orgánu

Oslabenie sluchu môže byť zapríčinené aj starnutím. Keď starneme, štruktúra ucha stráca svoju elasticitu a malé vlasové bunky už nereagujú tak dobre na zvukové vlny. Štatistiky uvádzajú, že až tretina obyvateľstva nad 65 rokov trpí poruchou sluchu, ktorú nemožno odvrátiť,  možno ju však korigovať načúvacím prístrojom.

Vrodené poruchy sluchu

Ďalšou kategóriou sú vrodené poruchy sluchu. Deti sa môžu narodiť s chybnou genetickou informáciou, ktorá spôsobuje poruchu sluchu. Poruchu sluchu u novorodencov môže určiť lekár vyšetreniami. 

Ako predchádzať poruchám sluchu?

Existujú prípady, kedy možno poruchy sluchu napraviť. Ak sa im chcete vyhnúť je dôležité myslieť na prevenciu. Vyvarujte sa hlučnému prostrediu. Ak je to vaše pracovné prostredie, používajte ochranné pomôcky a rôzne tlmiče! Vhodné je tiež trénovať svoj sluch počúvaním jemných zvukov a aspoň na niekoľko minút denne nechajte oddýchnuť svoje uši v úplnom tichu.

Ruženka

Denno-denne sa vŕtam v hľadaní odpovedí na otázky o zdraví. Nemyslím si, že je dôvod si to nechať pre seba 🙂 Preto sa so všetkými zaujímavosťami a informáciami delím v každom texte, v každom článku.
Ruženka

Written by Ruženka View all posts by this author →

Denno-denne sa vŕtam v hľadaní odpovedí na otázky o zdraví. Nemyslím si, že je dôvod si to nechať pre seba :) Preto sa so všetkými zaujímavosťami a informáciami delím v každom texte, v každom článku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *