Princípy homeopatie

Princípy homeopatie

Lekárska obec sa nezhoduje v názore na užitočnosť a účinky homeopatie, no napriek tomu nevylučuje homeopatiu ako takú z medicíny. Jej miesto sa v celkovej sfére vedeckej a inštitucionálnej medicíny líši v závislosti od konkrétnej krajiny a jej socioekonomických možností.

Tak napríklad, v západnej Európe si homeopatia zachováva svoju popularitu, zatiaľčo v Spojených Štátoch jej prislúcha len okrajové miesto. V “krajinách tretieho sveta” je homeopatia preferovaným spôsobom liečby a častokrát je podporovaná aj Svetovou zdravotníckou organizáciou, pretože náklady na ňu sú v porovnaní s klasickou modernou medicínou podstatne nižšie. Je však potrebné rozlišovať medzi lekárom – homeopatom a homeopatom bez lekárskeho vzdelania. Odporúča sa dôverovať homeopatom s lekárskym vzdelaním, ktorí sú znalí celkovej fyziológie, etiológie a metód diagnostiky.

Všeobecne platí, že homeopatia predstavuje oblasť alternatívnej medicíny. Jej vznik sa datuje na koniec 18. storočia, konkrétne do roku 1796 a spája sa s menom nemeckého lekára Friedricha Samuela Hahnemanna. Ten formuloval jej základné princípy a zákony.

Autor: Homeopathy Medicine and Herbs – Photos by Canva

Zákon podobnosti

Prvým a hlavným princípom homeopatie znie: “similia similibus curentur”, voľný slovenský preklad by mohol znieť: “podobné (neduhy) majú byť liečené podobným”. V preklade do zrozumiteľnejšieho jazyka to znamená, že látka (substancia), ktorá zapríčiní určité symptómy u zdravého človeka, má slúžiť ako liečivo u pacienta s podobnými symptómami bez ohľadu na príčiny týchto symptómov. Tento princíp je známy aj pod označením “zákon podobnosti”. Hippokratovi, žijúcemu v 5. storočí pred našim letopočtom, možno pripísať tento zákon. Neskôr sa v dejinách medicíny znovuobjavil v spisoch a hypotézach Paracelsových.

“Minimálna dávka”

Druhým princípom, ktorý bezprostredne nadväzuje na predchádzajúci, je princíp riedenia a užívania účinnej látky. Homeopatia predpokladá, že spomínaná účinná látka potrebuje riediť a spracovávať prostredníctvom pridania vody, destilovanej vody alebo alkoholu, aby mohla slúžiť ako účinné liečivo.

Homeopatie a homeopatiká sa vyznačujú tým, že riedia látku, ktorú by vedecká farmakológia považovala za účinnú látku alebo dokonca za jed, s cieľom čo najviac znížiť koncentráciu tejto konkrétnej látky. Aby toho nebolo málo, homeopatia predpokladá, že čím viac konkrétnu látku rozriedia, tým väčšiu jej účinnú silu získajú. Oponenti a kritici sa preto odvracajú od metód homeopatie, pretože ako sa zdá, tento jej princíp ide proti všetkým zákonitostiam modernej vedeckej chémie.

Autor: healthline.com | Homeopathic Remedies for Diabetes: Do They Work?

Holizmus 

Slovo holizmus označuje zameranie homeopatie, tá sa usiluje vnímať nielen  fyzickú stránku pacienta, ale človeka ako celok. To znamená, celok zložený z fyzického tela, mysle a duše, pričom medzi týmito jednotlivými zložkami neexistujú jednoznačne rozlíšiteľné hranice.

Jedna zložka koexistuje, interaguje spolu s ostatnými a spolu vytvárajú funkčný celok. Alebo aj menej funkčný celok, ktorý potrebuje opätovne znovu nadobudnúť stratenú rovnováhu. S týmto celostným prístupom homeopatie súvisí aj jej ambícia pristupovať individuálne ku každému pacientovi, na základe celkového obrazu o jeho telesnom, emocionálnom a duševnom stave. Homeopatická liečba sa snaží prispôsobiť sa každému pacientovi individuálne.

Pavol

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.
Pavol

Written by Pavol View all posts by this author →

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.