Prečo chrbát bolí? – vhodná bylinná terapia

Prečo chrbát bolí? – vhodná bylinná terapia

Bežným dôvodom absencie v práci, či obmedzenia pohybu je práve bolesť chrbta. Akútna bolesť chrbta sa prejaví náhle bez varovania. Môže ju spôsobiť prudký, náhly pohyb či nadmerná námaha. V produktívnom veku práve nadmerná námaha, preťaženie sú najčastejším pôvodcom vzniku bolesti chrbta.

Či už ide o bolesť krátkodobú alebo dlhodobú, chronickú, spoločnosť HillVital má širokú ponuku prípravkov, ktorých úlohou je priniesť úľavu. Niekoľko balzamov, Master balzam, Maximum balzam a Kapsamax balzam sú skvelými prostriedkami na rozličné druhy bolesti.

Na zápaly a opuchy je vhodný predovšetkým Maximum, zatiaľčo Kapsamax rieši hlavne problémy späté s neuropatickými príznakmi, ako sú bodavá bolesť, trpnutie častí tela alebo mravčenie. Master balzam dokázal pomôcť nejednému zákazníkovi s bolesťami spôsobenými preťažením svalov, kĺbov alebo aj ich poranením.

Chronická bolesť chrbta je dlhotrvajúca, hľadanie jej príčin býva častokrát veľmi obtiažne. Môže byť spôsobená s degeneratívnym ochorením pohybového aparátu, aj dlhodobým nesprávnym držaním tela a ďalšími faktormi.

Pri dlhodobo neriešenej bolesti chrbta, môže bolesť prerásť do chronickej bolesti. To so sebou prináša celý rad nežiadúcich následkov ako nespavosť, zníženie chuti do jedla, únava, negatívne ovplyvnenie funkcie pľúc a iných vnútorných orgánov a v neposlednom rade zníženie kvality života.

K najčastejším príčinám bolesti chrbta

Ľudský chrbát je zložitou štruktúrou svalov, kĺbov, väzov, šliach a kostí. Táto štruktúra je vysoko funkčná, no zároveň krehká. Jej poranenie môže viesť nielen k bolesti, ale aj strate jednej z jej funkcii a tým pádom k istému stupňu invalidity. Je preto potrebné myslieť na to, aké cenné, hodnotné je pre nás bezchybné fungovanie celej chrbtice.

Je potrebné minimalizovať riziká vážneho zranenia, čo však neznamená zákaz akejkoľvek činnosti. Práve naopak, pravidelný pohyb (plávanie, bicyklovanie, pilates, jóga) je pre našu dobrú zdravotnú kondíciu nevyhnutný.

 • Nedostatok pohybu
 • Sedavé zamestnanie
 • Pracovné preťaženie
 • Úraz (hernia platničky, zlomeniny stavcov)
 • Fajčenie
 • Vyšší vek
 • Tehotenstvo
 • Abnormálne zakrivenie chrbtice (lordóza, kyfóza, skolióza)
 • Zápalové ochorenia kĺbov (artritídy, dna)
 • Choroby vnútorných orgánov
 • Degeneratívne ochorenia
 • Genetické predispozície

Prehrešky

Z týchto hlavných príčin bolesti chrbta možno vybrať niekoľko takých, ktorých pôvodcami sme my sami. Možno ich nazvať prehreškami voči zdravému životnému štýlu či našej bezstarostnej budúcnosti.

 • Sedavé zamestnanie
 • Nekvalitný matrac
 • Nosenie vysokých podpätkov u žien
 • Nadmerná fyzická záťaž
 • Náhly a nekoordinovaný pohyb
 • Nesprávne držanie tela
 • Nadváha
 • Fajčenie
 • Nedostatok pohybu

Následky chronickej bolesti chrbta na psychickú pohodu človeka

Zatiaľčo akútna bolesť po pomerne krátkom čase zmizne, chronická bolesť môže pretrvávať celé mesiace až roky. Jej dosah na všetky sféry ľudského života je nesmierny. V mnohých prípadoch je chronická bolesť chrbta príčinou ukončenia pracovnej činnosti a invalidizácie, ktorá väčšinou podstatne zhorší sociálne i ekonomické postavenie človeka. To má priamy vplyv na jeho psychickú pohodu. Hlavnými ohrozeniami psychickej rovnováhy u človeka sú:

 • Náladovosť – reakcie človeka na čo i len malé stimuly bývajú častokrát neprimerané. Závisí pravdepodobne na intenzite práve prežívanej bolesti.
 • Sociálna izolácia – strata zamestnania môže viesť k odcudzeniu človeka od ľudí, ktorí ešte prednedávnom boli súčasťou jeho života.  
 • Poruchy spánku – nespavosť môže byť dôsledkom, ale aj príčinou bolesti chrbta. V prípade chronickej bolesti je však poväčšine intenzita bolesti tým, čo človeku berie zdravý spánok.
 • Depresie – rovnako ako v prípade poruch spánku, aj depresia môže byť príčinou i následkom bolestí chrbta. Intenzívna chronická bolesť môže u pacienta vyvolávať pocity úzkosti, neodbytného smútku a bezvýchodiskovosti. K tomu sa môže pridružiť nízke sebavedomie a pocit vlastnej zbytočnosti.

Tieto stavy človek zvyčajne nie je schopný zvládnuť bez pomoci odborníka. Tým pádom sa k mnohým odborníkom, ktorí riešia problém s chronickými bolesťami chrbta (ortopéd, neurológ, reumatológ, angeziológ), pridáva aj psychiater, resp. psychoterapeut. Tí majú možnosť naordinovať pacientovi farmakologickú či nefarmakologickú terapiu.

Farmakologická terapia pozostáva hlavne z užívania antidepresív. Nefarmakologická liečba používa  metódy kognitívno-behaviorálnej terapie, ktorej cieľom je naučiť človeka pozitívnemu mysleniu, postojom, aby tak ľahšie zvládal každodenné skúsenosti s bolesťou.

Pavol

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.
Pavol

Written by Pavol View all posts by this author →

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.