K otázkam prekyslenia organizmu

K otázkam prekyslenia organizmu

Jednou z najobľúbenejších tém dietológov a výživových poradcov je problematika “prekyslenia” tela. Existuje množstvo kníh, článkov, videí a internetových stránok, ktoré popularizujú túto tématiku. Prostredníctvom médií sa dietológovia snažia pacientom nahovoriť, ľuďom častokrát trpiacim vážnou chorobou, že príčinou ich zdravotných ťažkosti je prekyslenie organizmu a tou jedinou a istou cestou záchrany zdravia či života, je “odkyslenie” organizmu prostredníctvom zmeny stravy, resp. zakúpením a užívaním tých správnych výživových doplnkov.

Nádorové ochorenia, dnu, artritídu, alergie a mnohých ďalších: príčinou toho všetkého je prekyslenie. Odkyslením sa tomu vraj dá predísť, stačí len vedieť, čo zaradiť do jedálnička a čo naopak nejesť. 

V opozícií voči tomuto názoru stojí väčšina vedeckej obce. Lekári, biochemici a iní vedci erudovaní v príbuzných odboroch, odmietajú prvý a základný predpoklad celého tohto podniku, a to je samotný pojem prekyslenia a to, že stravou, resp.  jej zmenou sa dá korigovať a meniť hladina pH v našom organizme, čo bude mať za následok zlepšenie zdravotného stavu, ba až vyliečenie rôznych chorôb, od alergie po rakovinu.

Lekári svorne tvrdia, že telo človeka disponuje mechanizmami, ktoré dokážu udržiavať potrebnú hladinu pH. Táto hladina sa pohybuje v rozmedzí  7,36 až 7,44, to znamená, že je mierne zásaditá. Pokles alebo nárast tejto hladiny mimo uvedenej škály predstavuje pre organizmus nebezpečenstvo. Je prejavom nejakého patologického stavu organizmu, zlyhania obličiek, pľúcnych ťažkostí a pod.

Autor: Banggood | PH 1-14 Test Paper Litmus Strips PH Universal Indicator Paper with Color Chart

Čo je pH, ako funguje, čo indikuje?

Miera pH je mierou kyslosti či zásaditosti tekutín. Nie je pre všetky roztoky v tele jednotná, pH krvi sa líši od pH slín a to sa zas líšia od pH moču… Základný predpoklad vyznávačov odkyslenia organizmu, že pH moču je tým rozhodujúcim faktorom, sa pod prizmou týchto faktov rozpadá na prach.

Miera kyslosti a zásaditosti – pH, sa udáva na škále od 0 do 14, kde 7 je neutrálnou hodnotou. Čísla nižšie ako sedem indikujú kyslosť a hladiny vyššie ako sedem zásaditosť roztoku. Ak máme odborne popísať, čo to vlastne miera pH znamená, tak  treba uviesť, že skratka pH pochádza z angličtiny (potential hydrogen), pH teda označuje mieru koncentrácie vodíkových íónov v roztoku. Tá určuje kyslosť alebo zásaditosť roztoku.

Autor: Food & Nutrition Magazine | Alkaline Diet: Does pH Affect Health and Wellness? – Food …

Kyselinotvorné a zásadotvorné potraviny

  • Potraviny živočíšneho pôvodu a obilniny sú kyselinotvorné. 
  • Tuky, cukry a škrob sú neutrálne.
  • Ovocie a zelenina sú zásadotvorné potraviny. 

Vo všeobecnosti platí, že hlavným zdrojom kyslých iónov v uvedených potravinách sú sulfáty a fosfáty. Je potrebné povedať, že ani kyselinotvorná ani zásadotvorná strava nemá vplyv na pH telesných tekutín, konzumované potraviny nemôžu zmeniť pH krvi, nanajvýš tak pH moču alebo slín.

Práve namerané hodnoty pH moču sú pre rôznych “výživových poradcov” argumentom k nutnosti odkyslenia organizmu. Je však potrebné zopakovať, že tieto hodnoty nemajú takú výpovednú hodnotu, aká im je pripisovaná. pH moču nič nevypovedá o celkovom stave organizmu. Možno ju použiť len v niektorých konkrétnych prípadoch, napr. pri diagnostike močových kameňov.

Aj na tejto konkrétnej téme má človek možnosť konfrontovať sa so záplavou rozsiahleho množstva informácií, z ktorých musí opatrne oddeliť “zrno od pliev”, vedecké poznatky od poloprávd, pseudofaktov a pavedy. Nie je to vždy jednoduchá úloha, no v záujme vlastného zdravia a finančnej stability by sme v tomto smere nemali nikdy zaháľať.

Pavol

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.
Pavol

Written by Pavol View all posts by this author →

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.