Pozor na sezónnu depresiu!

Pozor na sezónnu depresiu!

Je celkom bežné mať z času na čas zlý deň, cítiť sa smutný a nemať chuť absolútne na nič. Taký deň sa objaví raz za čas takmer u každého človeka. Problém nastáva vtedy, keď sa z jedného dňa “bez nálady ” a “bez energie”, stane týždeň, niekoľko týždňov, mesiac… V takom prípade je potrebné zvážiť naše psychické schopnosti a silu zmeniť tento negatívny stav. Je potrebné upozorniť, že človek je pri odhadovaní svojich duševných síl neprimerane optimistický. Intenzita depresívnych stavov zväčša reálne znemožňuje človeku, aby zvládol a prekonal túto ťarchu sám, bez “cudzej”, odbornej pomoci.

Poruchy nálad, prudké zmeny emócií,  časté úzkosti, oscilácia medzi návalmi extrémnej radosti, činorodosti na jednej strane, a nedostatku energie a smútkom na druhej strane – tieto príznaky sa v psychológii a psychiatrií zvyčajne chápu ako prejavy tzv. afektívnych porúch. Azda najznámejším ochorením je bipolárna afektívna porucha, v minulosti známa pod označením maniodepresia, známe sú aj patológie, akými sú unipolárna depresia, mánia, hypománia apod. 

Existuje však istý typ afektívnej poruchy, ktorý nie je samostatnou diagnostickou jednotkou, avšak je medzi odborníkmi bežne akceptovaným a uznávaným patologickým stavom. Ide o sezónnu afektívnu poruchu. Ako už jej názov napovedá, tá bude závislá na sezónach, resp. sezónnych zmenách. Samozrejmé, že tu nejde o futbalovú alebo hokejovú ligovú sezónu, či loveckú sezónu, ale o ročné obdobia, ktoré sú, v krajinách miernejšieho podnebného pásma, teda krajinách vzdialenejších na juh alebo na sever od rovníka, štyri: jar, leto, jeseň, zima. Najčastejšie sa problémy späté s touto poruchou objavujú v zimnom období, resp. na prelome dvoch ročných období:  v neskorej jeseni, pretrvávajú v zime a opäť miznú s príchodom jari. Tento jav má nasledujúce vedecké vysvetlenie: 

 • Nedostatok slnečného svetla alebo jeho podstatné zníženie môže narušiť vnútorné biologické hodiny, čo má za následok pocity depresie.
 • Nedostatok vitamínu D, ktorého zdrojom je práve slnečné žiarenie, má za následok zníženie hladiny serotonínu, čo následne vedie k prejavom známym pod súhrnným pojmom depresia.
 • Príčinou sezónnej afektívnej poruchy je aj nerovnováha melatonínu, ktorý hrá kľúčovú úlohu pre zdravý spánok a stabilitu nálad.

Aké sú príznaky sezónnej afektívnej poruchy

Sezónna afektívna porucha, resp. sezónna depresia zdieľa s klasickou formou depresie mnoho spoločných znakov. Hlavným rozdielom je, že sezónna depresia sa periodicky prejaví vždy v tej istej časti roka a po uplynutí istého času jej príznaky zmiznú samé od seba. Ak ste u seba spozorovali, že pravidelne rok čo rok v istom období trpíte náladovosťou, ste podráždený alebo trpíte niektorými z nasledujúcich príznakov, mali by ste zvýšiť pozornosť:

 • Pocity smútku počas prevažnej časti dňa
 • Strata záujmu o veci inokedy veľmi obľúbené, cenené
 • Nedostatok energie
 • Pocity únavy
 • Problémy so spánkom
 • Zmeny apetítu a váhy, prejedanie sa, priberanie
 • Pocity beznádeje, vlastnej bezcennosti či menejcennosti a viny 
 • Vracajúce sa naliehavé myšlienky na smrť, samovraždu

Vykonávať bežné, každodenné povinnosti v psychickom rozpoložení, pre ktoré sú charakteristické vyššie uvedené príznaky, nie je nič jednoduché. Človek si môže spôsobiť odlúčenie od najbližších, vylúčenie zo spoločnosti, stáva sa, že nezvláda plniť pracovné či školské povinnosti, u niektorých sa môžu rozvinúť iné psychické poruchy (poruchy príjmu potravy, úzkostná porucha apod.). Najkrajnejším vyústením takéhoto patologického stavu sú sklony k samovražedným myšlienkam či správaniu. 

Veríme, že tieto informácie vám umožnia v prípade, že sa vo vašej blízkostí objaví nejaká forma afektívnej poruchy, lepšie pochopiť daný psychický stav, jeho abnormálnosť a príčiny, ktoré sú za ním. Dúfame, že vás to privedie k potrebe hľadať pomoc a správne terapeutické riešenie a nedovolí vám naďalej si afektívnu poruchu zamieňať s opovrhnutiahodnými charakterovými vlastnosťami, akými sú napr. lenivosť, unudenosť, zbabelosť a pod.

 Možnosti terapie

Sezónna depresia, alebo sezónna afektívna porucha postihuje približne 5 percent obyvateľstva. Viac ohrozené je ženské pohlavie, štatistiky ukazujú, že ženy sú náchylnejšie k týmto psychickým stavom. Za hlavné rizikové faktory, ktoré môžu hrať dôležitú úlohu pri prepuknutí sezónnej poruchy, vedci vo všeobecnosti považujú isté genetické predispozície k mentálnym poruchám, existujúcu psychickú poruchu, najčastejšie depresívnu či bipolárnu afektívnu poruchu, a vyššie spomínané miesto života vzdialenejšie od rovníka.   

Intenzita sezónnej depresie je smerodajná pre stanovenie terapie. Najčastejšie sa “predpisuje” fototerapia. Tá spočíva v pravidelnom a systematickom vystavení sa svetlu pochádzajúcemu zo špeciálne navrhnutých lámp. Vo vážnejších prípadoch sa pristupuje k medikamentóznej liečbe antidepresívami. Jednou z alternatív je aj psychoterapia. O tom, aká terapia bude pre konkrétneho pacienta tou najvhodnejšou by mal rozhodnúť lekár, psychiater. 

V prípade, že sezónna depresia nie je pre pacienta ochromujúca, môže proti jej jemne nepríjemným prejavom bojovať samostatne, a to zaradením pobytu na čerstvom vzduchu a pohybových aktivít do svojho denného plánu.

Pavol

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.
Pavol

Written by Pavol View all posts by this author →

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.