Diskopatia – otázky a odpovede

Diskopatia – otázky a odpovede

Čo je to diskopatia? 

Diskopatia je súhrnným označením degeneratívnych zmien medzistavcových platničiek

Degenerácia platničky sa na začiatku prejaví jej dehydrataciou, v ďalších štádiách dochádza k jej posunu, deformácií a zmene polohy jej tekutého jadra (nucleus pulposus). V pokročilom stave platnička stráca svoju veľkosť, inými slovami, zužuje sa. Zmenou polohy nucleus pulposus môže dôjsť až  k hernii platničky(posunu platničky). 

Aká je funkcia platničiek?

Hlavnou úlohou medzistavcových platničiek je spájať stavce a tlmiť nárazy tela. Umožňujú odpruženie stavcov. 

Aká je anatomická štruktúra platničky?

Zjednodušene sa dá povedať, že medzistavcové platničky, resp. disky sa skladajú z dvoch častí: väzivového prstenca (anulus fibrosus) a hlienovitého (gélového) jadra – nucleus pulposus

Pre optimálne, správne fungovanie platničiek je nevyhnutná ich neustála hydratácia. K udržaniu pružnosti potrebujú látkovú výmenu. Platnička sa podobá na “špongiu”, ktorá pri natiahnutí chrbtice nasaje do seba výživné látky z okolia a naopak pri stlačení vypudí do okolia nepotrebné, odpadové látky. 

Autor: thejoyofwellness.net | Cervical and Lumbar Discopathy: Causes, Natural treatments

Aké sú hlavné faktory a príčiny porúch medzistavcových diskov, platničiek?

Jedným z kľúčových faktorov pri degenerácií platničiek je ich dehydratácia, resp. vysychanie ich jadra – nucleus pulposus. Najčastejšie je príčinou tohto javu nesprávne držanie tela, nerovnováha chrbtového a brušného svalstva. Rovnaké následky môžu priniesť aj opakované preťažovanie rôznych partií chrbta, nesprávne zdvíhanie ťažkých bremien a iné podobné faktory.

V prípade, že je naše držanie tela správne, že sú svaly v rovnováhe, naša chrbtica funguje ako harmonika, naťahuje sa a stláča pri každom kroku. V prípade chybnej telesnej postúry a deformácie svalstva dochádza k stláčaniu a naťahovaniu chrbtice minimálne. Nedostatočná výživa alebo podvýživa platničiek vedie k tomu, že platničky strácajú pružnosť a degenerujú.

Dochádza k vytláčaniu platničiek mimo okraj stavca, čoho dôsledkom býva častokrát útlak nervových koreňov miechy, prípadne aj samotnej miechy, čo predstavuje vážnu neurologickú komplikáciu. 

Začínajú sa vytláčať mimo okraj stavca, čo môže spôsobovať  útlak miešnych nervov i samotnej miechy. Postupne tvrdnú (kostnatejú) a pod vplyvom prudkého pohybu alebo nadmernej záťaže môžu prasknúť, čo má za následok vytlačenie, vytečenie hlienovitého jadra.

Zvýšený tlak na stavce vzniká napríklad pri dlhodobom sedení, nadváhe, ochabnutých stabilizačných svaloch, dvíhaní ťažkého bremena, v dôsledku zvýšeného tlaku medzi stavcami dochádza k vyklenutiu disku, medzistavcovej platničky.

Diskopatia: Aké druhy poznáme?

Medzi stavcami sa od druhého krčného stavca (C2-C3 alebo C2/3) po prvý krížový (L5-S1 alebo L5/S1) nachádzajú medzistavcové platničky (disky). Medzi prvým a druhým stavcom krčnej chrbtice sa platnička nenachádza. Všetkých platničiek je spolu 23. 

Diskopatia sa zvyčajne rozlišuje na štyri základné súhrnné druhy. Názvy vychádzajú z oblasti chrbtice, kde poškodená platnička leží. Odborná literatúra teda rozlišuje: cervikálnu diskopatiu, torakálnu diskopatiu, lumbálnu a lumbálnosakrálnu diskopatiu. Poškodenie konkrétnej platničky sa zvykne lokalizovať presnejšie, zadaním konkrétnych čísel stavcov, medzi ktorými sa tá, ktorá konkrétna platnička nachádza. Tak sa napríklad hovorí o diskopatii C4 – C5, kde značka C je označením cervikálnej, teda krčnej chrbtice a čísla 4 a 5 označujú poradové čísla stavcov od vrchu (to znamená, od hlavy smerom k panve). 

Medzistavcové platničky sú pevným väzivom spojené s telom stavca. Nie sú inervované a teda nie sú zdrojom bolesti, nespôsobujú bolesť. Pri jednoduchej diskopatii sa často na snímkoch RTG alebo iných zobrazovacích technikách nájde náhodný nález, keď sa vykonávajú pre diagnostiku inej poruchy.

Problém nastáva až pri vytlačení platničky. Zatlačenie platničky môže spôsobiť mnoho nepríjemnosti, môže spôsobiť kompresiu miechových nervových koreňov či samotnej miechy. V takom prípade sa častokrát objavia prejavy radikulárneho syndrómu, teda parestézie, pichanie, bodanie, ostrá bolesť, trpnutie končatín. Miesto bolesti a parastézii závisí na konkrétnom nervovom koreni miechy, ktorý podlieha kompresii. 

Jemný posun platničky (do 3 mm)  mimo okraj stavca bez poškodenia jadra (nucleus pulposum) sa odborne nazýva bulging platničky. Vytlačenie platničky nad 3 mm mimo okraj tela stavca alebo poškodenie jadra platničky posunom disku sa nazýva hernia. Tá sa dá bližšie špecifikovať pojmami, ako sú protrúzia, ktorá označuje vytlačenie platničky bez prerušenia prstenca alebo extrúzia, pri ktorej dochádza k prasknutiu väzivového prstenca. V pokročilých štádiách degenerácie nie je ničím výnimočným vytlačenie platničky nie mimo okraj tela stavca, ale priamo do tela stavca. V takom prípade hovoríme o tzv. Schmorlových uzloch.

Pokiaľ sa z degenerovaného disku oddelí malá časť, hovoríme o sekvestri. Tento stav môže predstavovať skutočné nebezpečenstvo, preto sa častokrát musí riešiť tento stupeň diskopatického poškodenia chirurgicky.

Aké prírodné prípravky môžu priniesť úľavu v prípade, že poškodenie platničky spôsobuje nepríjemné bolestivé stavy?

Samozrejme, že nie vždy, naopak dalo by sa povedať, že zriedkakedy dôjde k takému závažnému stavu, ako je rozpad, či oddelenie časti od disku. Pri väčšine príznakových diskopatii ide o menšie kompresie nervových koreňov, čo spôsobí radikulárny syndróm. Pri parastéziách terapeutická prírodná masť môže slúžiť ako riešenie na ošetrenie končatín alebo postihnutých partií.

Kapsamax balzam od HillVital je produktom, ktorého unikátna, pôvodná receptúra je určená práve na riešenie ľahších neurologických problémov s inerváciou oblasti. V prípade pichania, bodania, nedostatočného prekrvenia a čiastočného tŕpnutia či znecitlivenia údov je tým najlepším, čo môžete urobiť, aplikácia masti s obsahom kapsaicínu. Tá môže vrátiť pôvodnú citlivosť končatinám a odstrániť ďalšie nepríjemné príznaky sprevádzajúce radikulárny syndróm.

Ak máte dlhodobo bolestivé stavy alebo tŕpnutie končatín, navštívte lekára. Ten vám urobí potrebné vyšetrenia, zistí rozsah poškodenia platničiek a stanoví najúčinnejšiu liečbu. Užívanie prírodných mastí proti trpnutiu, bodaniu a na podporu  prekrvenia končatín vám však ani v tomto období nemôže nijako poškodiť. Ich účinky budú naopak vždy pozitívne.

Pavol

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.
Pavol

Written by Pavol View all posts by this author →

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.