Diagnostika a možnosti liečby entezopatie

Diagnostika a možnosti liečby entezopatie

Lekári sa pri diagnostike entezopatie opierajú o viditeľné symptómy poškodenia. Rovnako majú k dispozícií niekoľko techník testovania pohyblivosti poškodených miest. Ak sú výsledky použitých metód nejasné či mnohoznačné, prichádza zvyčajne na rad vyšetrenie jednou zo zobrazovacích metód. Ide o vyšetrenie RTG, ultrazvukom, počítačovou tomografiou alebo magnetickou rezonanciou. Výsledky týchto vyšetrení by mali jednoznačne ukázať charakter a rozsah poškodenia šľachového úponu.

Liečba entezopatie

Liečba entezopatie môže mať niekoľko podôb. K základným medicínskym odporúčaniam pri liečbe entezopatie je odpočinok, nezaťažovanie poraneného miesta. Ničím nezvyčajným nie je v tomto prípade znehybnenie končatiny sadrovaním.

Farmakologické prostriedky

Ďalším krokom pri liečbe býva spravidla snaha zbaviť pacienta bolesti. K dispozícií sú rozličné protizápalové farmakologické medikamenty, ktoré je možné dostať bez lekárskeho predpisu a ktoré tlmia bolesť (ibuprofen, naproxén). Chronické bolestí vedú mnohých k dlhodobému užívaniu týchto liekov. To sa zväčša u nich prejaví prítomnosťou nepríjemných vedľajších účinkov, akými sú tráviace ťažkosti, podráždeným žalúdkom, vysokým krvným tlakom či cievnými problémami.

Je preto vhodné zvážiť alternatívne prostriedky, ktoré by človeku pomohli zbaviť sa bolestí.

V prípade, že je príčinou entezopatie autoimunitné ochorenie, lekár volí také medikamentózne prostriedky, ktoré útočia na samotnú príčinu, aby uľavili a zbavili pacienta nepríjemných príznakov.

Cvičenie a fyzikalné terapie

V niektorých prípadoch je možné uľaviť i predchádzať bolestiam spájaným s entezopatiou cvičením. Posilnenie a uvoľnenie svalstva v okolí poškodeného úponu môže priniesť úľavu. V prípade problémov s achilovkou sa odporúča popreťahovať lýtkový sval, čo prinesie istú úľavu zasiahnutej Achilovej päte.

Autor: Bauerfeind AchilloTrain Achilles Tendon Support – Ankle Support for Pain Relief – Removable Cushion – Ankle Supports – Ankle Supports & Braces – Supports & Braces | physioroom.com

Pri liečbe entezopatií sa tiež používajú rozličné podoby fyzikálnej terapie. Liečba ultrazvukom, magnetoterapia, diadynamika sú príkladmi používaných terapeutických prístupov. Takáto fyzikálna liečba však môže namiesto úľavy spôsobiť krátkodobé, dočasné zhoršenie stavu.

Pomoc pri entezopatii jednotlivých úponov môže priniesť aj nosenie rôznych ortéz. Tie slúžia na odľahčenie záťaže kladenej na postihnutý úpon, čím zlepšujú pohyblivosť končatín.

Chirurgické riešenie

Pri závažných problémoch, kedy sa už vyčerpali všetky klasické prostriedky konzervatívnej liečby bez úspechu, prichádza na rad chirurgické riešenie. To zväčša prichádza s nejakým protetickým komponentom, ktorý má nahradiť poškodený.

Pavol

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.
Pavol

Written by Pavol View all posts by this author →

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.