Diagnostika a medicínska liečba bolestí chrbtice

Diagnostika a medicínska liečba bolestí chrbtice

Diagnostika príčin bolestí chrbta

Základom pre zahájenie úspešnej liečby je v medicíne presná diagnostika a určenie príčin bolestí a symptómov. Skúsený lekár sa pri diagnostike bolesti chrbta v prvom rade snaží vylúčiť ako možnú príčinu patologické procesy vnútorných orgánov. Prvým krokom je teda ubezpečenia sa, že pacientovi nehrozí nijaké bezprostredné nebezpečenstvo.

V druhom kroku si lekár kladie za cieľ rozlíšiť, či ide o funkčnú poruchu svalstva alebo závažnejšiu poruchu štruktúry, tvaru chrbtice. Následky plynúce z týchto dvoch typov poškodení sa zásadne líšia intenzitou bolesti a komplikáciami, ktoré prinášajú do každodenného života.

Lekár si pri vyšetrení všíma typ postavy (napr. preťaženie u obéznych, prihrbenie u veľmi vysokých ľudí), symetriu trupu a symetriu chôdze (špecifikuje pôvod krívania). Sleduje celkové napätie svalstva (chabé svalstvo, stuhnuté svalstvo), stuhosť svalstva v oblasti šije a chrbtice (paravertebrálne svalstvo).

Tieto pozorovania sú na mieste v prípade, že ide o funkčnú poruchu. V prípade podozrenia na inú než svalovú, či funkčnú príčinu má lekár možnosť zvážiť použitie zobrazovacích metód. Röntgen (RTG), magnetická rezonancia (MRI), počítačová tomografia (CT) dokážu odhaliť skryté deformácie a patologické zmeny tvaru chrbtice.

Postupy a metódy liečby bolestí chrbta

Vo všeobecnosti platí, že bolestiam chrbta je možné predchádzať

  • dostatočnou pohybovou aktivitou
  • správnym držaním tela
  • udržiavaním adekvátnej hmotnosti

Pri ľahších úrazoch a menších deformáciach je možné bolesti chrbta odvrátiť zavedením miernych opatrení v životospráve a pohybovej aktivite.

Farmakologická liečba

Postup liečby závažnejších bolestí chrbtice závisia od výsledkov diagnostiky. Proti bolestiam sa zvyčajne používajú analgetika (paracetamol), nesteroidné protizápalové lieky (ibuprofén, naproxén). Pri veľmi intenzívnych bolestiach sú k dispozícii aj slabé a silné opioidy. Užívanie týchto liekov však neprospieva ľudskému organizmu, vedie k fyzickým a psychickým veďľajším účinkom.

Pri autoimunitných, reumatických a metabolických poruchách je farmakologická liečba rozšírená o prípravky určené k eliminácií príčin a  negatívnych prejavov týchto ochorení.

Pri liečbe chronických bolestí chrbta je farmakologická liečba často rozšírená o prípravky pôvodne namierené k riešeniu symptómov iných porúch. Pacientom trpiacim chronickými bolesťami chrbta sú často predpisované psychofarmaká, ako sú antidepresíva a antikonvulzíva.

K farmakologickej liečbe je potrebné zarátať aj aplikáciu injekcií, kortikosteroidov na poškodené, boľavé miesta.

Fyzikálna liečba

Liečba bolestí chrbta môže mať podobu rôznych fyzických terapií. Môže ísť o cvičenia pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta, rôzne druhy masáži, akupunktúru, kryoterapiu, magnetoterapiu a podobne. Pri chronických bolestiach a bolestiach spätých s kompresiou nervových koreňov miechy je možné použiť elektrostimulačné prostriedky.

Operačná liečba

K chirurgickému riešeniu bolestí chrbta dochádza hlavne v prípade závažných poškodení jej skeletu a v prípade útlaku, kompresie miechy, nervových koreňov alebo v prípade zúženia spinálneho kanála. Potreba chirurgicky zasiahnuť nastáva vtedy, keď je potrebné odstrániť útlak a vtedy, keď je nutne stabilizovať oslabenú konštrukciu chrbta.

Ďalšou možnosťou je voľba prírodnej liečby s HillVital. Prírodná liečba nezaťažuje organizmus vedľajšími účinkami, je vhodná na dlhodobé používanie a spolieha na účinnú silu bylín. Dômyselná receptúra až z 12 liečivých extraktov je obsiahnutá v Master balzame, ktorý účinne rieši problémy bolesti chrbta.

Pavol

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.
Pavol

Written by Pavol View all posts by this author →

Záujem a starosť o seba a o iných ma naučili hľadieť na zdravie inak - s úctou a primeranou vážnosťou. V prírodnej medicíne (hlavne v bylinkárstve - štúdiu a použití liečivých rastlín) som našiel múdrosť, s akou sa dá hľadieť na prírodu a bohatstvo jej darov.