Balneoterapia pre psoriatikov

Balneoterapia pre psoriatikov

Psoriáza vám neustupuje? Práve naopak, rozširuje sa na ďalšie a ďalšie miesta na pokožke? Vtedy začnite okrem klasickej lokálnej liečby uvažovať o kúpeľoch.  Kúpeľná liečba – balneoterapia sa hodí aj ako súčasť ďalších liečebných metód. Tradičnú a najstaršiu formu liečby psoriázy v kúpeľoch majú na dosah všetci. Prečo to nevyužiť? 

Ako pomáha balneoterapia pri psoriáze? 

Pri kožných problémoch si pacienti vychutnávajú pomoc v kúpeľoch so sírovou alebo sírovodíkovou minerálnou vodou. Voda pôsobí na pokožku mechanicky, tepelne a naviac aj obsahom účinných látok. Tie majú na kožu hneď niekoľko účinkov:

 • antibakteriálny
 • fungicídny (proti plesniam)
 • protizápalový 
 • keratolastický (proti ošupovaniu) 
 • antipruriginózny (proti svrbeniu)

Obľúbenou terapiou počas kúpeľnej liečby sú aj bahenné zábaly. Bahno uvoľňuje teplo 4x pomalšie, čím teplo prestupuje do pokožky hlboko a dlho. Sírovodíkový kúpeľ spoločne s bahenným zábalom uvoľňuje opioidné peptidy. A čo to znamená? Zvyšuje sa tým prah bolesti a znižuje precitlivelosť.  

Liečebný účinok pokožka precíti pri hladine 50 – 100 mg/l sírovodíka. U detí sa odporúčajú nižšie koncentrácie. Okrem sírovodíkovej a sírovej vody je priaznivý minerálny prvok aj magnézium. Hrá úlohu v bunkovom metabolizme, ktorý je pri psoriáze nesprávny.

Kde sú kúpele pre psoriatikov?

Momentálne na Slovensku máme niekoľko kúpeľných domov, ktoré sa zameriavajú alebo poskytujú kúpeľnú starostlivosť pre psoriatikov:

Kúpele Červený kláštor – Smerdžonka, ktorých procedúry liečia psoriázu, parapsoriázu (veľkoložiskovú formu psoriázy), generalizovanú psoriázu alebo artropatickú psoriázu.

Trenčianske Teplice ponúkajú kúpeľnú liečbu Tomesa. Slnečné žiarenie a voda obohatená o draslík, magnézium, selén, kalcium a sodík napodobňuje pobyt pri Mŕtvom mori, na čom stavia Tomesa. 

Kúpele Smrdáky sú klenot medzi kúpeľmi v liečbe kožných ochorení. Liečba je postavená na minerálnej sírovodíkovej vode a sírnom bahne. Obsahuje až 680 mg sírovodíka na liter, čo je celosvetový unikát. 

Kedy mám nárok na balneoterapiu – kúpeľnú liečbu?

Kľúčový krok urobí dermatológ, ktorý posúdi váš zdravotný stav a rozhodne o vhodnosti kúpeľnej liečby (balneoterapia). Kúpeľný návrh spracovaný lekárom musíte predložiť zdravotnej poisťovni v čase platnosti návrhu. (Zbystrite! Návrh spracovaný lekárom nie je preplácaný poisťovňou. Ak váš lekár spoplatnil vypísanie kúpeľného návrhu, je to vo vašej réžii. V praxi sa tiež stáva, že žiadosti o kúpeľnú liečbu sú zamietnuté poisťovňou, pretože je nesprávne vypísaný návrh.)

Ako dlho trvá schvaľovanie žiadosti?

Zamestnanci poisťovne sa snažia vyjadriť k žiadosti do 30 dní. Ale skutočný čas závisí od „sezóny“. Najväčší nátlak žiadostí prijímajú poisťovne v období od marca do júla.

Kedy poisťovňa neuzná nárok na pobyt v kúpeľoch?

Poisťovňa zamietne žiadosť, ak zhodnotí, že váš zdravotný stav nespĺňa zákonné podmienky alebo existujú závažné zdravotné komplikácie, ktoré bránia nástupu do kúpeľov. Kúpeľná liečba nie je schválená ani v prípade neplatičov (vtedy vyrovnajte svoj dlh čo najskôr!). Za zdravotné problémy, ktoré ohrozujú nástup do kúpeľov sa pokladajú napríklad:

 • Akútne štádia chorôb
 • Tehotenstvo
 • Závislosť od návykových látok (alkohol, drogy)
 • Silné kožné poškodenia
 • Hypertenzia (zvýšený krvný tlak) nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg)
 •  Inkontinencia moču a stolice
 • Celkové telesné chradnutie až vysilenie
 • Demencia
 • Infekčné choroby

Balnoterapia: schválená

Informáciu o schválení liečbi balneoterapia posiela zdravotná poisťovňa priamo kúpeľnému zariadeniu a aj vám ako žiadateľovi o kúpeľnú starostlivosť. V oznámení dostanete informácie o tom, v akých kúpeľoch vám je schválený pobyt, na aký počet dní a možný nástup na pobyt. Reálny dátum však stanoví zariadenie podľa svojich vlastných ubytovacích možností, o čom vám dá vedieť.

Rovnako určí cenu, ktorú uhradíte vy ako priamy klient za každý deň liečby. Cena sa pohybuje v okolí 1,70 eur/deň. Tento poplatok súvisí s hradením za ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok a daň z ubytovania. Zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť a teda iba kúpeľné procedúry.

Nezabudnite si zbaliť…

Ak sa vám podarí získať kúpeľnú starostlivosť, do kufra si ako prvé položte formality typu:

 • Občiansky preukaz
 • Preukaz poistenca
 • Potvrdenie rezervácia z kúpeľov, ak si ich hradíte sami
 • Pri preplatení kúpeľnej liečby poisťovňou nezabudnite na predvolanie na kúpeľnú liečbu, oznámenie o schválení zo zdravotnej poisťovne, potvrdenie praktického lekára o vašom zdravotnom stave (nesmie byť staršie ako 14 dní)
 • Preukaz darcu krvi (Patríte k pravidelným darcom krvi? Vtedy si preverte, či práve vaša zdravotná poisťovňa neodmeňuje darcov zľavami v kúpeľných zariadeniach.  Najčastejšie sú to zľavy z ceny procedúr.)
 •  Lieky, ktoré pravidelne užívate

Zdroj

Mudr. Ján Lidaj – Mudr. Alena Masarovičová, Psoriáza a možnosti kúpeľnej liečby in Dermatológia pre prax, 2012. Zdroj: http://www.solen.sk/pdf/df570c0d790c5acba8be047ee647572d.pdf

Najčastejšie otázky ku kúpeľnej liečbe. https://www.dovera.sk/aktuality/a1056/najcastejsie-otazky-ku-kupelnej-liecbe

Kúpeľná starostlivosť hradená poisťovňou. https://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost/kupelna-starostlivost.html

Ruženka

Denno-denne sa vŕtam v hľadaní odpovedí na otázky o zdraví. Nemyslím si, že je dôvod si to nechať pre seba 🙂 Preto sa so všetkými zaujímavosťami a informáciami delím v každom texte, v každom článku.
Ruženka

Written by Ruženka View all posts by this author →

Denno-denne sa vŕtam v hľadaní odpovedí na otázky o zdraví. Nemyslím si, že je dôvod si to nechať pre seba :) Preto sa so všetkými zaujímavosťami a informáciami delím v každom texte, v každom článku.